“Ihmisten kyvyt ovat kuin luonnonvarat;  ne on usein haudattu syvälle. Sinun täytyy etsiä niitä, ne eivät itsestään nouse pintaan. Täytyy luoda ympäristö, jossa ne kukoistavat.” 

― Ken Robinson

Organisointi

Johtajan tehtävänä on organisoida toiminta ja tekeminen niin, että asiat tulevat tehdyiksi ja toiminta vie haluttuun suuntaan.

Hyvä organisaatio mahdollistaa sen, että yhteistyö sujuu halutulla tavalla. Organisaation kyvykkyys syntyy osaamisesta ja kyvystä aikaansaada haluttuja tuloksia.

  • Millaisia henkilöitä tarvitset tiimiisi? Käytä aikaa ja energiaa rekryrointiin. Huonot henkilövalinnat kostautuvat hukkaanheitettynä aikana ja rahana.
  • Miten saat ihmisten piilevät kyvyt hyödynnettyä? Huolehdi siitä, että piilossa olevat taidot tulevat hyödynnetyiksi samalla kun opitaan uusia asioita.
  • Millaista käyttäytymistä haluat tukea? Kulttuuria ei voi kontrolloida, mutta sitä voi tehdä näkyväksi ja haluttua käyttäytymistä voidaan tukea.

Sovi pelisäännöt tiimisi kanssa

Yhteiset pelisäännöt helpottavat kaikkien toimintaa. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja niistä sovitaan yhdessä.

Pelisääntöihin kuuluvat muu muassa

  • yhteisten tapaamisten säännöllisyys ja kaikkien velvollisuus osallistua niihin (poikkeukset voidaan nimetä erikseen).
  • asiat, joista sovitaan aina etukäteen.
  • tavat, joilla asioista sovitaan: kasvotusten, puhelimitse, tekstiviestein.
  • tavat ylläpitää kontaktia ja yhteyttä sidosryhmiin.

Resursointi

Tiimin ollessa ylikuormitettuna työmäärien suhteen on sinulla johtajana kolme vaihtoehtoa:
  1. Priorisoi ja karsi työtehtäviä.
  2. Lisärekrytoinnit..
  3. Ulkoistaminen.

Parhaissa tiimeissä on monimuotoisuutta: erilaista osaamista, erilaisia taustoja, erilaista kokemusta.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.