“Ihmiset eivät ole vain pahoja tai jaloja. He ovat kuin keittiömestarin salaatteja; hyviä ja huonoja ainesosia paloiteltuna ja sekoitettuna hämmennyksen ja konfliktien kastikkeeseen. ”

― Lemony Snicket

Konfliktit yhteisössä

Erilaiset konfliktitilanteet työyhteisössä kannattaa ottaa käsittelyyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Selvitä asianosaisten näkemykset tilanteesta. Mikäli henkilökohtaiset erimielisyydet ovat päässeet jatkumaan konfliktiksi asti jolloin ne vaikuttavat tekemiseen tai motivaatioon, on tärkeä toimia ripeästi.

Kannattaa muistaa, että ratkaisun avaimet ovat aina niillä yksilöillä, jotka ovat olleet osallisina tilanteen syntymisessä. Täten on syytä selvittää konfliktin varsinaiset omistajat – jos taas olet itse konfliktitilanteen osapuolena, on suositeltavaa, että otat tilanteeseen ulkopuolisen, neutraalin selvittäjän. Jos konfliktiin liittyy kiusaamista,  noudata alla olevaa, kiusaamiseen liittyvää, ohjeistusta.

Aloita konfliktin selvittäminen kuulemalla ensin molempia / kaikkia osapuolia neutraalisti, eli pyydä heitä kertomaan vapaasti mitä on tapahtunut heidän näkökulmastaan. Kun olet kuullut konfliktitilanteen molempia / kaikkia osapuolia,  järjestä yhteinen keskustelutilaisuus (jos osapuolet ovat eri osastoilta, ota myös heidän esimiehensä mukaan). Tee selväksi, että vaikka erimielisyydet ovat luonnollinen osa moniarvoista yhteisöä, odotetaan yhteisön jäseniltä yhteistyötaitoja eivätkä erimielisyydet saisi mennä sille tasolle, että niillä on haittaa yksilöiden ja tiimien toiminnalle.

Selvitä, voisitko itse johtajana toimia paremmin konfliktien ehkäisemiseksi. Menneiden asioiden ja syyllisen etsimisen sijasta haetaan myönteisiä ratkaisumalleja – ongelmien vatvomista on syytä välttää. Ehdoton luottamuksellisuus ja hienotunteisuus auttavat ajamaan asiaa eteenpäin.

Mikäli tilanne ei näiden ohjeiden ja asianosaisten omien toimien perusteella ratkea kohtuullisessa ajassa, on suositeltavaa hakea ulkopuolista apua konfliktin ratkaisemiseksi.

Varhainen puuttuminen ongelmatilanteisiiin helpottaa asian käsittelyä. Asioiden käsitteleminen asianosaisten kesken avoimesti, suoraan ja reilusti, edesauttaa luottamuksen lisääntymistä työyhteisössä.

Vinkit esimiehelle konfliktien lisäksi muihin erityistilanteisiin

Konfliktit työyhteisössä

Kiusaaminen

Törkeät väärinkäytökset

• Kuule kaikkia osapuolia

• Selvitä asian omistaja

• Ole jämäkkä

• Älä syyllistä, mutta odota ja vaadi kaikilta yhteistyötaitoja

• Ehdoton luottamuksellisuus

• Ota neutraali selvittäjä

• Kiusaamisen omistajuus asianosaisilla

• Tee selväksi, että kiusaamista ei suvaita

• Seuraa tilanteen etenemistä

• Toimi viipymättä asian selvittämiseksi

• Ota mukaan työsuhdejuristi

• Ilmoita poliisille jos kyseessä ovat epäilyt laittomuuksista

• Ota asian selvittelyyn mukaan vain välttämättömimmät ihmiset, muista työntekijän oikeusturva

Johdettavan sairastuminen

Alaisen ”alisuoriutuminen”

Irtisanominen

• Muista olla inhimillinen

• Ota työterveys mukaan

• Ole realisti – arvioi tehtävät ja tulokset totuudenmukaisesti

• Reilu, mutta yhdenvertainen kohtelu

• Eläkeyhtiöissä osaamista kuntouttamiseen

• Ero ”normaaliin” työsuoritukseen

• Avoin keskustelu ja jatkuva palaute

• Anna alaiselle aikaa ja mahdollisuus korjata tilanne

• Tarvittaessa kirjalliset työnjohdolliset ohjeet

• Mahdolliset seuraamukset

• Irtisanominen on kova paikka – sekä alaiselle että esimiehelle

• Seiso päätöstesi takana, älä selittele

• Anna kaikki mahdollinen tuki

-irtisanomisajat

-ennakkoilmoitus irtisanomisesta

-työvelvoite irtisanomisajan aikana

-tehtävien siirto/alasajo

-viimeinen palkanmaksu

– työtodistus

– tukitoimet ja muutosturva (työvoimaviranomaiset, lisäkouluttautuminen, outplacement yms.)

• Huolellinen viestintä ja dokumentaatio

• Huomioi ”jäljelle jäävät” ja heidän luottamuksensa organisaation toimintaan

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.