”Valmentaminen on yksinkertaista. Se on sitä, että saa pelaajan pelaamaan paremmin kuin hän itse uskoo osaavansa.” – Tom Landry

Johtajan ei tarvitse olla alansa paras asiantuntija, eikä sinulla johtajana voi olla vastausta kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin.

Valmentava johtaminen sopii parhaiten tilanteisiin, jossa johdettavan oma osaaminen ja sitoutuminen on korkealla suhteessa suoritettavaan tekemiseen. Esimerkiksi uusissa tehtävissä on tärkeää saada ohjausta ja opastusta.

Miten valmentaminen toimii?

Valmentava johtamisote auttaa johdettavaa:

 • Laajentamaan omaa ajattelua
 • Oivaltamaan uusia asiosta itsestään, käyttäytymistään tai tavoitteistaan
 • Viemään oivallukset konkreettiksi teoiksi
 • Juurruttamaan uuden toiminnan ja käyttäytymisen vähitellen tavaksi

Mitä valmentamisessa tapahtuu?

Johtaminen on valmentavaa, kun johtaja…

 • kysyy paljon avoimia kysymyksiä.
 • kuuntelee aktiivisesti ja avoimin mielin, mitä valmennettavalla on sanottavana.
 • luopuu oletuksista ja pyrkii ymmärtämään valmennettavaa.
 • kertoo, mitä kuulee ja ymmärtää valmennettavan puheesta.
 • antaa tilaa ja aikaa valmennettavan ajattelulle.
 • kannustaa ja antaa palautetta.
 • luottaa valmennettavan kykyyn valita paras tapa päästä asiassa eteenpäin.

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.