Haluaisin ottaa vahvemman johtajuuden tiimissäni, mutta en tiedä miten?
Paras tapa ottaa johtajuutta on ottaa vastuuta, saada ihmiset innostumaan ja tekemään yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen.

Voit aloittaa vaikka jakamalla osaamistasi, järjestämällä jotain kaikille hyödyllistä tai ajamalla kaikille tärkeitä asioita eteenpäin.

Vähitellen, kun pystyt saamaan pieniä lähiympäristön asioita kuntoon, vaikutusvaltasi kasvaa, ja pystyt vaikuttamaan myös laajemmalle ja koko ajan isompiin asioihin.

Miten käyn keskustelun valmentavalla tyylillä?
Valmentavan tyylin ydin on: a) avoin mieli ja aito halu ymmärtää toisen ihmisen ajatuksia ja näkemyksiä b) hyvien kysymysten esittäminen c) aktiivinen kuuntelu ilman ennakko-odotuksia vastausten sisällöstä.

Hyvä valmentaja myös kiteyttää kuulemaansa ja auttaa toista ihmistä eteenpäin toimimalla ikää kuin peilinä valmennettavalle.

Miten annan palautetta rakentavasti?
Rakentavan palautteen voit aloittaa kertaamalla mitä tapahtui, miten henkilö toimi tai käyttäytyi ja mitä siitä seurasi. Vältä omia tulkintoja ja mielipiteitä, ja tukeutu faktoihin ja omiin havaintoihisi.   Niitä on vaikea kiistää.

Miten varmistan että palaute on mennyt perille?
Käytä avoimia kysymyksiä: Miten kiteyttäisit saamasi palautteen? Mikä kuulemassasi on sinulle oleellista? Mitä aiot tehdä toisin seuraavalla kerralla?.

Miten kysyn palautetta tiimiltäni?
Käytä avoimia kysymyksiä: Missä olen onnistunut? Mitä et halua että muutan toiminnassani? Mitä olisin voinut tehdä toisin? Mitä voisin parantaa? Jos saat antaa minulle yhden toiveen liittyen omaan käyttäytymiseeni/toimintaani, mikä se olisi?

Mitä viestinnässä kannattaa muistaa?
Viestintää on harvoin liikaa. Kannattaa viestiä monella eri keinolla. Joku tarvitsee kuvia, toinen tekstiä, kolmas puhetta. Hyvä viestintä on selkeää, ajantasaista, jatkuvaa ja räätälöity kuulijan tarpeiden ja odotusten mukaan. Mieti aina tätä kysymystä kuulijan kannalta: Miten tämä vaikuttaa minuun? 

Sinun kysymyksesi voi olla seuraava...
Käytä kommentointia uusien kysymysten esittämiseen? 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.