Ihmisten johtaminen

Kun osaat johtaa itseäsi, voit johtaa muita. Johtaminen on vuorovaikutusta, ja siihen tarvitaan aina kaksi osapuolta. Voi ajatella, että johtajuus on aina kahden ihmisen välissä. On joku, joka haluaa johtaa, ja toinen, joka haluaa seurata.

Aitoon johtajuuteen vaaditaan muutakin kuin titteli, hierarkinen asema tai valtaa.

Parhaimmillaan johtaminen on tulosten tekemistä yhdessä muiden kanssa niin, että tavoitteet ovat kaikille merkityksellisiä.

Vastaa