“Ei tavoitetta ole tarkoitus aina saavuttaa. Usein riittää, että on jotain, jota tavoitella.” ― Bruce Lee

Millainen tavoite motivoi?

Hyvä tavoite on haastava, muttei mahdoton. Keskinkertaisilla tavoitteilla tulee parhaimmillaankin vain keskinkertaisia tuloksia. Ilman tavoitteita toiminnalla ei ole suuntaa ja voisit aivan yhtä hyvin purjehtia pitkin meriä silmät sidottuna ja toivoa joskus pääseväsi perille.
Mitä enemmän aikaa ja ajatusta tavoitteiden asettamiseen laitat, sitä helpompaa on seurata ja arvioida tuloksia myöhemmin. Tilanteet ja prioriteetit muuttuvat matkan varrella.
Kun tiedät mitä tavoittelet, käytä SMART kriteerejä tavoitteen tarkentamiseen.

SMART kriteerit

Sekä laadullisissa (kvalitatiivinen) että määrällisissä (kvantitatiivinen) tavoitteissa SMART kriteerit täyttyvät, kun tavoite on:

 • Määritelty (Specific): Selkeästi joko määrällisesti tai laadullisesti kuvattavissa oleva tulos
 • Mitattava (Measurable): Tavoite joko itsessään on mittari tai tavoitteen onnistumista voidaan arvioida erilaisten mittareiden avulla tai jonkun ulkopuolisen sidosryhmän kautta (mittareita voivat olla mm. raha, aika, laatumittarit, asiakastyytyväisyys, tehokkuusmittarit yms.)
 • Saavutettavissa (Achievable): Hyvä tavoite on haastava, muttei mahdoton.
 • Relevantti (Relevant): Tavoite tukee muita merkittäviä tavoitteita, eikä ole ristiriitainen niiden kanssa.
 • Aikaan sidottu  (Time bound): Tavoitteen voi saavuttaa seurantajakson aikana

Tavoitteiden sudenkuoppia

Vältä tyypillisiä tavoitteiden asettamiseen liittyviä sudenkuoppia:

 • Liian monimutkaiset tavoitteet: Tavoitteita on joko numeerisesti liian monia tai tavoitteet ovat liian monimutkaisia ollakseen ymmärrettäviä ja auttaakseen fokusoimaan toimintaa.
 • Mitataan vain tuloksia: Tämä voi olla tehokasta, jos saavutus on suoraan mitattavissa (esim. myynti). Monissa tehtävissä kuitenkin se, miten asiat tehdään on yhtä tärkeää kuin se, mitä asioita tehdään (esim. asiakaspalvelu).
 • Liian yleiset tavoitteet: On epäselvää, miten tavoite liittyy kunkin omaan toimintaan.
 • Epätasapaino tavoitteissa: Liian henkilökohtaiset tai nurkkakuntaiset tavoitteet voivat saada ihmiset kilpailemaan toisiaan vastaan, niin että kokonaisuus kärsii.
 • Liian helpot mittarit: Jos mitataan vain helposti mitattavia asioita (esim. aika, raha) tai asioita, joita on totuttu mittaamaan, voi toiminnan kehittäminen ja itse tuloksellisuus jäädä taka-alalle.

Vinkkejä esimiehelle

Miten valmistaudut kehitys- ja tavoitekeskusteluun?
 • Pyydä tiimisi jäseniä tekemään luonnos tavoitteista etukäteen.
 • Mieti etukäteen, millaisia tavoitteita haluat asettaa ja missä on joustamisen varaa. Luota johdettavan arvostelukykyyn.
 • Käytä  valmentavaa johtamisotetta ja kysy avoimia kysymyksiä.
 • Pidä listaa konkreettisista tilanteista sekä erilaisten käyttäytymismallien vaikutuksesta tiimin toimintaan mahdollistamaan konkreettisen palautteen antamisen.
 • Valmistaudu pyytämään palautetta omasta toiminnastasi.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.